De kracht van een positieve opvoeding

De kracht van een positieve opvoeding

Als ouder hoor je het maar al te vaak: een positieve omgeving laat je kind groeien. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat verstaan we nu juist over positief opvoeden? Hoe kunnen we de juiste waarde en normen meegeven aan onze kinderen? We gaan graag wat dieper in op de kracht van het positief opvoeden, bespreken het belang van luisteren, eigen emoties tonen en erkennen en wat dit kan betekenen voor jullie band.

Wat verstaan we onder een positieve opvoeding?

De uitleg zit eigenlijk al in de term zelf. Met positiviteit bedoelen we dat het goede gedrag van het kind gemotiveerd wordt door middel van luisteren, begrip tonen, complimenten, dat we zo min mogelijk proberen te straffen en zorgen voor een stimulerende, positieve omgeving. Deze vorm van opvoeden heeft niet alleen impact op de manier waarop er gecommuniceerd wordt met het kind, maar ook op de directe omgeving waarin hij of zij opgroeit. Hoe bewust ben je van je voorbeeldfunctie als ouder, is er ruimte voor knuffels en hoe maken ouders het kind klaar voor een wereld die minder positief is?

De kracht van een compliment

Complimenten werken proactief en zorgen ervoor dat het zelfbeeld en gedrag van het kind sterker wordt. Het zijn de kleine dingen met een groot effect. Wanneer je kind schreeuwt dan kan je als ouder terug schreeuwen, maar welke informatie haal je hier dan uit? Door te luisteren naar je kind en de essentie van de uitbarsting te achterhalen bereik je uiteindelijk zoveel meer.

Laten we in bovenstaand voorbeeld kijken waarom je kind op ongelukkige wijze aandacht vraagt. Laten we even ervan uitgaan dat hij of zij dat nieuwe speeltje wil, maar er is op dit ogenblik geen budget voor. Dit kan je kenbaar maken door je kind erop te wijzen dat hij het speeltje niet krijgt en dat hij of zij er zich bij moet neerleggen. Of je gaat het ongewenste gedrag van jouw kind negeren. Geef aan dat je hem of haar wel begrijpt, leg uit waarom het niet kan en schenk aandacht op wat wel goed gaat. Door het positief te benaderen kun je de uitbarsting begrenzen. Je luistert naar het kind, laat weten het te begrijpen en geeft het goede voorbeeld door eigen emotie te erkennen en tonen. Kans dat je zoon of dochter begrip toont en rustiger wordt is groot.

De laatste methode zal je op langere termijn een betere relatie geven met je kind, het gedrag van je kind ten goede komen en ook toekomstige uitbarstingen beperken.

Positive Parenting Program

Dit is een voorbeeld van positief opvoeden volgens de Triple P methode. Een beproefde methode waarbij we op een positieve manier een moeilijke situatie aanpakken. Deze methode focust zich voornamelijk op kinderen opvoeden volgens bepaalde regels met veel ruimte voor emoties, niet alleen die van het kind maar ook die van jou. Door het goede voorbeeld te geven in imperfectie en menselijkheid, groei je naar elkaar toe. Ook leer je beter communiceren met elkaar.

Opvoeden zonder stress

Stress gooit vaak roet in het eten wanneer we onze kinderen positief proberen op te voeden. Logisch ook wanneer je kijkt naar onze dagelijkse levensstijl. Tegenwoordig moet je als ouder het opvoeden vaak combineren met een drukke baan, een veeleisender geworden maatschappij, hoge verwachtingen en liefst dit alles in combinatie met wat vrije tijd voor jezelf. Stress past niet thuis in dit rijtje want dit werkt alleen maar contraproductief en dat kunnen we missen als kiespijn.

Je kind opvoeden zonder stress is dus makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel van essentieel belang. Het werkt namelijk even aanstekelijk als positiviteit en je kind neemt dit dan ook op als een spons. Leer kinderen omgaan met stress om dit te voorkomen.

Zorg voor een veilige cocon

Dit is de basis voor een goede opvoeding. Zorg dat je kind zich veilig en geborgen voelt. Dat de omgeving waarin hij of zij opgroeit een positief fundament vormt voor een verdere opvoeding. Dit kan je doen door te luisteren naar je kind, complimenten te geven, je kind te knuffelen, affectie te tonen en ook bijvoorbeeld door te spelen met je kind. Het creëren van een veilige omgeving zorgt er immers voor dat je kind zich ten volle kan focussen op wat echt belangrijk is: het verkennen van de wereld rondom. Het opent de deur naar een manier van opvoeden waarin je kind kan leren en groeien naar de beste versie van zichzelf.

Zorg voor een structuur op maat van je kind

Al die positiviteit is mooi, maar de wereld is meer dan complimenten alleen en daarom is het belangrijk dat je je kind een zekere structuur meegeeft. Deze structuur zorgt voor context waarbinnen je kind kan opgroeien. Door bepaalde grenzen op te bouwen kan je gewenst gedrag belonen en ongewenst bedrag ontmoedigen.

Het woord structuur heeft vaak een bittere weerklank, maar dit kan ook op een positieve manier aangepakt worden. Zonder structuur en grenzen zouden we immers in een anarchie leven en dat is het laatste wat we willen meegeven aan onze kinderen. Je kan je kind wanneer het ouder is best ‘de regel van oorzaak en gevolg’ meegeven. Leg gewoon uit aan je kind waarom iets niet mag.

Positief opgroeien

Elke leeftijd en elk gedrag vraagt om een andere aanpak. Wanneer je kind 1 tot 2 jaar is kan je een positieve opvoeding garanderen door voldoende liefde en aandacht te geven. Maar wat later bij het opvoeden stellen nieuwe uitdagingen zich voor. Je kind leert steeds zelfstandiger te worden en dat wil je als ouder natuurlijk alleen maar aanmoedigen.

Wanneer je kind leert spreken dan gaat er voor kind en ouder een nieuwe wereld open. Je kind zal je ontzettend veel vragen stellen en het is belangrijk om daar als ouder ook steeds een eenvoudig en positief antwoord op te geven. Het voordeel van deze fase is dat je kind ook in staat is om dingen te begrijpen. Wanneer een driftbui opduikt kan je aan je kind dan ook uitleggen waarom deze grens of regel bestaat.

Op latere leeftijd wanneer de schoolpoorten opengaan en je meer afstand moet creëren voor de ontwikkeling van je kind dan kan dit soms moeilijk worden. Je kind kan geconfronteerd worden met pesten, slechte invloeden of meer gesloten worden. Als ouder is het hier nog belangrijker dan ooit om voor een open en veilige omgeving thuis te zorgen waar je kind steeds naar kan terugkeren.

Positieve opvoeding
Geen reactie's

Geef een reactie