Welke verzekeringen heb ik nodig als zelfstandig adviseur?

Welke verzekeringen heb ik nodig als zelfstandig adviseur?

Zelfs als je een ervaren zelfstandig adviseur bent, kun je een foutje maken. Dat is menselijk, maar het kan wel leiden tot grote financiële gevolgen. Daarnaast kan het ook gebeuren dat je als bedrijf een cliënt schade berokkent. De gevolgen daarvan zijn vaak niet te overzien. Om deze reden wil je jezelf goed beschermen tegen deze gevaren. Het is zelfs voor de bestbetaalde adviseur vaak niet op te brengen om de schade zelf te dragen.

Verzekeringen voor een zelfstandig adviseur

Als zelfstandig adviseur is het afsluiten van verzekeringen een absolute must. Anders is de kans groot dat je bij een verkeerd advies een schadeclaim ontvangt en deze zelf moet betalen. Consultants en adviseurs doen er dan ook goed aan om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarnaast is het belangrijk je inkomen veilig te stellen voor het geval je arbeidsongeschikt raakt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Heb je als zelfstandig adviseur per ongeluk schade veroorzaakt aan personen of hun bezittingen? Denk bijvoorbeeld aan schade aan een eigendom of letselschade? Dan is het belangrijk dat je een AVB hebt afgesloten. Dit is de zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp. Deze verzekering is voor iedere zelfstandig ondernemer onmisbaar. Op die manier hoef je schadeclaims als gevolg van (materiële) schade niet zelf te betalen. Deze verzekering dekt geen schade die je als gevolg van verkeerd advies hebt veroorzaakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor een zelfstandig adviseur is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering absoluut onmisbaar. De kans is groot dat je een keer een onvolledig of onjuist advies geeft, terwijl je ervan overtuigd was dat je gelijk had. Daarvoor kun je een behoorlijke schadeclaim verwachten. Met deze verzekering is het mogelijk je te verzekeren tegen deze schade door een claim van een klant of opdrachtgever.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Natuurlijk is het ook goed om even aan jezelf te denken. Als zelfstandig adviseur loop je minder risico op arbeidsongeschiktheid dan een bouwvakker, maar toch is het belangrijk je inkomen veilig te stellen. Je kunt namelijk ook ziek worden en daardoor arbeidsongeschikt raken. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijg je toch doorbetaald in geval van langdurige ziekte of ongeval. Er zijn ook AOV’s die vaste lasten dekken, zodat je leefstijl niet drastisch verandert.

Lijfrenteverzekering

Heb je als ondernemer wel al nagedacht over je pensioen? Als je een jonge zelfstandig adviseur bent, denk je waarschijnlijk dat je nog wel even de tijd hebt om dit te regelen. Maar vaak schiet het er toch bij in. Met een lijfrenteverzekering kun je op een belastingvriendelijke manier pensioen opbouwen. Dan is dat alvast geregeld. Want waarom zou je een ander adviseren, terwijl je het zelf niet geregeld hebt?

Verzekeringen zelfstandig adviseur
Geen reactie's

Geef een reactie