Groene stroom voor de volgende generaties

Groene stroom voor de volgende generaties

De ouders van vandaag zijn de opa’s en oma’s van de toekomst. Daar ben ik mij heel erg van bewust. Als moderne ouders heb je een verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties. Zowel door de stijl van opvoeden als door hoe je met onze natuurlijke bronnen omgaat kun je jouw kinderen en de kinderen van jouw kinderen helpen nog langer van onze aarde te genieten. Dat helpen doen wij hier thuis bijvoorbeeld door gebruik te maken van groene stroom. Wat zijn de voordelen van groene stroom? Is groene stroom beter dan grijze stroom? Komt alle groene stroom die wij gebruiken wel uit Nederland? In dit artikel geef ik je antwoord op deze vragen.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is energie die is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Duurzame energiebronnen zijn bijvoorbeeld:

  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Energie opgewekt uit waterkracht

Er zijn nog andere manieren om duurzaam energie op te wekken. De bovenstaande hebben echter het grootste aandeel in het opwekken van groene stroom nu opwekking van elektriciteit door middel van biomassa niet meer als duurzaam word gezien.

Als je gebruik maakt van groene stroom via een aanbieder van elektriciteit, dan is de stroom die uit het stopcontact komt niet per definitie groen of duurzaam. Na het opwekken van de groene stroom komt deze later in het proces samen met de stroom die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. Doordat veel energiemaatschappijen steeds minder stroom opwekken uit fossiele brandstoffen heeft het aanschaffen van groene stroom dus wel degelijk effect op het milieu.

Wat zijn de voordelen van groene stroom?

  • Groene stroom is beter voor het milieu. Doordat duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke energiebronnen, zoals de zon en de wind, is de uitstoot van schadelijke CO2 vele malen minder. Doordat er minder van dit broeikasgas in de atmosfeer komt zal de aarde minder snel opwarmen. Dit heeft veel positieve effecten op onze leefomgeving.
  • Groene stroom is in de meeste gevallen heel makkelijk op te wekken en vereist veel minder inzet dan bijvoorbeeld het bouwen van energiecentrales of kernenergiecentrales. De kosten van groene energie zijn dus op de lange termijn ook lager.
  • Het is voor iedereen mogelijk om zelf duurzame energie op te wekken en misschien zelfs groene stroom terug te leveren aan het energienet. Dit kan bijvoorbeeld met zonne-energie.
  • Door het opwekken van groene energie is er minder uitstoot van stoffen die giftig zijn voor mens en dier. Groene stroom is dus ook beter voor de gezondheid.

Is groene stroom beter dan grijze stroom?

Voor de consument die groene stroom afneemt bij een energiemaatschappij is er geen verschil tussen groene stroom die duurzaam is opgewekt en grijze stroom die opgewekt wordt met behulp van fossiele brandstoffen. Dat betekent echter niet dat consumenten geen groene stroom af zouden moeten nemen. Hoe hoger de vraag naar energie opgewekt uit duurzame bronnen, hoe hoger het aanbod. Dit heeft dus uiteindelijk een positief effect op de uitstoot van CO2 en andere giftige gassen.

Doordat het onderzoek naar duurzame energiebronnen pas laat op gang is gekomen willen sommige als groen aangemerkte bronnen later nog weleens niet zo milieuvriendelijk blijken. Biomassa is een voorbeeld, maar ook het opwekken van energie uit aardwarmte levert lang niet zo veel op als bijvoorbeeld zonne-energie of elektriciteit opgewekt uit waterkracht.

Komt al onze duurzame energie uit Nederland?

Niet alle groene energie komt uit ons eigen land. Ongeveer de helft van de duurzaam opgewekte energie komt uit energiecentrales in het buitenland. Wil je echt zeker zijn dat de elektriciteit die jij gebruikt uit Nederland komt, dan kun je gebruik maken van zonnecollectoren die stroom aanmaken voor jouw eigen woning.

Andere manieren om volgende generaties te helpen.

Er zijn ook andere manieren om de volgende generaties te helpen. Door bijvoorbeeld minder vlees te eten en de auto vaker te laten staan is het mogelijk om nog vele generaties op onze aardbol te laten rondlopen. Ook kun je geld doneren aan instanties die opkomen voor het milieu en kun je letten op het waterverbruik in je eigen huishouden. Douche bijvoorbeeld eens iets minder lang en verken de mogelijkheden om de wc dor te spoelen met restwater. Het makkelijkste om te helpen bij het verbeteren van het milieu is toch gebruik maken van groene stroom.

Groene stroom is in veel gevallen beter dan grijze stroom. Windmolens maken groene stroom
Zonnecollectoren zorgen voor groene energie opgewekt uit zonlicht
Geen reactie's

Geef een reactie