Driekoningen

Driekoningen

Eén van de meest onbekende feestdagen is misschien wel Driekoningen of Epifanie. De feestdag vlak na het nieuwe jaar wordt door katholieken gevierd. Het feest viert men voornamelijk in de kerk en heeft de huiskamers van de katholiek gelovigen eigenlijk nooit écht weten te bereiken. Ook de commercie heeft Drie Koningen nooit weten te grijpen.

Wanneer is Driekoningen?

Op 6 januari wordt in Nederland en andere landen met een katholieke traditie het feest van Driekoningen gevierd.

Wat vieren we met Drie Koningen?

Met Driekoningen herdenken we de aankomst van de drie wijzen uit het Oosten in Bethlehem, die naar verluidt op zoek waren naar de pasgeboren Jezus. De drie wijzen werden gezien als koningen vanwege de geschenken die ze meebrachten, en daarom worden ze ook wel de Drie koningen genoemd. Het feest van Driekoningen is een belangrijke feestdag in de katholieke kerk en wordt gevierd met bijzondere kerkdiensten en andere activiteiten.

Welke geschenken namen de drie wijzen mee?

In de Bijbel staat dat de drie wijzen geschenken meebrachten toen ze naar Bethlehem kwamen om de pasgeboren Jezus te aanbidden. De geschenken die ze meebrachten, waren goud, wierook en mirre. Deze geschenken hadden symbolische betekenissen die verband hielden met de identiteit van Jezus als de zoon van God.

  • Goud was een symbool van koninklijke macht en rijkdom, en werd gegeven als eerbetoon aan een koning.
  • Wierook was een symbool van heiligheid en werd gebruikt in offers aan God.
  • Mirre was een dure parfum en werd gegeven als een teken van eerbied. Samen symboliseerden deze geschenken de koninklijke, heilige en eervolle aard van Jezus.

Wie waren de drie wijzen?

De drie wijzen die naar Bethlehem kwamen om de pasgeboren Jezus te aanbidden, worden ook wel de drie koningen genoemd. In de Bijbel worden ze niet bij naam genoemd, en er is ook geen informatie over hun identiteit of afkomst. Er zijn verschillende verhalen en legenden over de drie wijzen, en in sommige gevallen worden ze ook wel Balthasar, Melchior en Caspar genoemd. Wat betreft hun afkomst, worden ze vaak afgebeeld als koningen uit verschillende delen van de wereld, zoals Afrika, Europa en Azië. Maar aangezien er geen concrete informatie over hun identiteit is, blijft het speculeren.

Hoe wisten de drie koningen dat Jezus geboren was en waar ze naartoe moesten?

In de Bijbel staat dat de drie wijzen uit het Oosten naar Bethlehem kwamen op zoek naar de pasgeboren Jezus. Het is niet precies duidelijk hoe ze wisten dat Jezus geboren was en waar ze naartoe moesten. In sommige verhalen en legenden wordt verteld dat ze werden geleid door een ster die boven Bethlehem verscheen, en dat ze op die manier naar de plaats van de geboorte van Jezus werden gebracht. In andere verhalen wordt verteld dat God hun in een droom verscheen en hen de weg wees naar Bethlehem. Hoe het ook zij, de drie wijzen wisten in ieder geval dat ze naar Bethlehem moesten komen om de pasgeboren Jezus te aanbidden.

Sinds wanneer vieren we in Nederland Drie Koningen?

Het feest van Driekoningen wordt al heel lang gevierd in de katholieke kerk, maar het is moeilijk om precies te zeggen sinds wanneer het in Nederland gevierd wordt. Het feest staat als zodanig vermeld in de rooms-katholieke kalender vanaf de 4e eeuw, dus het is waarschijnlijk al langer dan dat gevierd in Nederland. In de loop der eeuwen is het feest van Driekoningen waarschijnlijk meerdere keren veranderd en aangepast aan de tijdgeest, maar het blijft een belangrijke feestdag voor katholieken in Nederland en andere landen.

Driekoningen,drie koningen,Epifanie,Openbaring,
Geen reactie's

Geef een reactie